Sebavedomie pre pokročilých

Každý sebavedomý človek chápe, že sebapoznanie je celoživotná cesta. Keď už vieme, čo – to o sebe, je dôležité naučiť sa BYŤ vedomý v každej minúte svojho života. Prítomný tu a teraz.

Staňme sa slobodnejší a ešte sebavedomejší

Mnohí ľudia vykonávajú prácu, ktorú vykonávať nechcú, len preto, lebo nevidia iné možnosti a nevedia, aká práca by ich naplno uspokojovala. Žijeme vo vzťahoch, ktoré nás nenapĺňajú a nič nám neprinášajú. Príčinou je strach zo zmeny a z vystúpenia zo zóny komfortu, ktoré nás väznia v situáciách, v ktorých už nechceme byť.

[trx_image url=“1379″]

Obsah seminára

  • Čo znamená byť vedomý a vedieť byť prítomný tu a teraz
  • PRAVDIVÉ pomenovanie miesta, kde sa práve nachádzame, vytýčenie cieľa kam smerujeme
  • Životné situácie, ktoré sa mi opakujú, čo sa z nich mám naučiť a ako ich zmeniť
  • Spôsob ako objaviť resp. si spomenúť na naše poslanie
  • Ako mi zdravé sebavedomie pomáha na ceste za vykonávaním svojho poslania
  • Spájanie súvislostí a zadefinovanie si úloh, ktoré mám zvládnuť na ceste sebapoznania
  • Pohybová aktivita – vytrhnutie zo zóny komfortu
  • Pokračovanie komunikácie so sebou
  • Zostavenie akčného plánu, ktorý ma dovedie k vykonávaniu môjho poslania v každodennom živote

Ako vám seminár zmení život

Po absolvovaní tohto seminára by ste mali mať úplne jasno v tom, kam kráčate a čo na tejto zemi chcete vytvoriť a zanechať. Zdokonalenie v komunikácii samých so sebou Vás privedie k príčinám Vašich prípadných neúspechov alebo zlyhaní.

Naučíte sa spájať súvislosti a zodpovedať si otázky, čo Vás daná situácia, alebo súhra viacerých udalostí mala naučiť. Odstránite ďalšie vrstvy vašich strachov a pochybností, čo Vás privedie zase bližšie k prežívaniu života naplneného láskyplnými vzťahmi, tvorivou prácou a bezpodmienečnou láskou.

Na základe procesu UVEDOMOVANIA toho, čo sa deje tu a teraz, budete stále menej a menej podliehať strachom a pochybnostiam, čo automaticky vedie k zvýšeniu sebavedomia.

Sebavedomie, naše poslanie – pre pokročilých

Seminár

Doba trvania: 2 dni, od 9.00-16.30, 1 hodina pauza na obed

Cena (vzdelávanie, cvičenie, meditácia, káva, čaj a ľahké občerstvenie):

120 €