Semináre

Rozdiel medzi prednáškou a seminárom je ten, že na seminári skúšame a prakticky robíme veci, o ktorých si predtým povieme teoreticky, že existujú a ako fungujú. Keď sa na seminári rozprávame o odpúšťaní, povieme si, čo to vlastne je a prakticky sa naučíme spôsob ako odpúšťať. Ak nám to nejde, nájdeme príčinu, ktorá nám v tom bráni.

Najbližšie podujatia

Zoznam všetkých seminárov od Angeliky

Spoznávačka

Exkluzívny seminár na nastolenie alebo upevnenie radosti, tvorivosti, rozhodnosti, rovnováhy a harmónie počas tohto života, v našich fyzických telách.

Sebavedomie pre začiatočníkov

Seba… vedomie, znamená vedomie o sebe. Ak chceme mať zdravé sebavedomie, musíme predovšetkým spoznať seba samého . Potom vieme veriť v svoje schopnosti a teda konáme, prejavujeme sa, rozprávame ako zdravo sebavedomí ľudia.

Sebavedomie pre pokročilých

Každý sebavedomý človek chápe, že sebapoznanie je celoživotná cesta. Keď už vieme, čo – to o sebe, je dôležité naučiť sa BYŤ vedomý v každej minúte svojho života. Prítomný tu a teraz.

Zmena myslenia a vlastná realita

Všetko, čo vo svojom živote máme, si doň priťahujeme my sami, vlastnými myšlienkami, pocitmi, vedomými alebo podvedomými vzorcami správania, ktoré sme prebrali od našich predkov. Na čo myslíme, čo hovoríme, čo cítime, tomu dávame energiu, či už pozitívnu alebo negatívnu a to k sebe priťahujeme, vedome alebo podvedome.

Máte záujem o seminár?