Kto je Angelika Vavrová

Život ma priviedol k poznaniu, že tento svet funguje inak než nás doteraz učili

Cez prírodné zákony som pochopila jednoduché základné pravdy, ktoré fungujú a sú nemenné už tísícročia. Pochopením a zavedením týchto starých múdrostí do života, môj život nabral iný smer – ľahší, radostnejší a láskyplnejší.

Moja životná filozofia

 1. Svoj život mám vo svojich rukách.
 2. Ovládam svoje myslenie a svoje emócie, myslenie iných a ich emócie neovládam, je to ich úloha.
 3. Energiu venujem tomu, čo chcem, nie tomu čo nechcem mať v živote.
 4. Všetky emócie sú pre mňa prijateľné, dovoľujem si ich cítiť aj prejavovať.
 5. Neprejavujem svoje emócie so zámerom ublížiť druhému človeku.
 6. Nemám právo žiadať iných, aby sa správali tak, aby som cítila čo chcem cítiť (radosť, šťastie, lásku).
 7. Lásku, radosť, šťastie, tvorivosť, spokojnosť, súcit hľadám a prebúdzam v sebe.
 8. Mám právo sa chrániť pred konaním a náladami iných ľudí.
 9. Som sama sebou. Dávam iným voľnosť, aby boli kým chcú byť.
 10. Milujem. Ďakujem. Som.
 11. Tvorím svoj život tak ako chcem. To čo netvorím ja a dotýka sa ma to, prijímam a mením k tomu postoj.

Toto je pre mňa ideál a každý deň robím všetko preto, aby som myslela, hovorila a konala podľa tejto filozofie. Som človek ako každý iný a preto sa mi niekedy darí na 100%, niekedy na menej, ale už aspoň viem čo s tým a hlavne POZNÁM SVOJ SMER.

13 rokov na ceste sebapoznania

Na ceste sebapoznania som viac ako 13 rokov. Rastiem spolu so svojimi životnými skúsenosťami ako aj s príbehmi mojich klientov. Veľmi rada vám budem robiť sprievodkyňu na Vašej ceste, keď máte pocit, že Váš život v niektorej oblasti potrebuje zmeniť smer. Svoju prácu milujem a neskutočne ma napĺňa. Som mamina dvoch čerstvo dospelých, úžasných, samostatne mysliacich, konajúcich, rozhodujúcich a sny si plniacich dcér. Som šťastná a spokojná.

Ďakujem