S čím Vám môžu osobné konzultácie pomôcť

  • Pravdivo pomenovať situáciu, problém, alebo polohu, kde sa v živote nachádzate. Naučím Vás neprikrášľovať, ani nezhoršovať, skrátka vidieť to tak, ako to je, a prijať to.
  • Jasne zadefinovať, čo by ste chceli vy – nie vaše okolie alebo programy z detstva – tak, aby to bolo v súlade s tými, ktorých milujete a ktorými ste milovaní.
  • Vytvoriť plán postupných akčných krokov k želanej zmene a výsledku.
  • Zmeniť postoj k veciam, ktoré zmeniť nedokážete.
  • Na to, aby ste v realite vo svojom živote videli zmenu, bude treba zavádzať „novinky“ v myslení a konaní do praxe – a ja vás v tom budem celú dobu podporovať a kontrolovať.
  • Cestou objasniť príčiny a odstrániť bloky, programy, brzdy a presvedčenia, ktoré vám bránia v realizácii toho, čo chcete.
  • Naučiť vás pracovať s vašimi emóciami, relaxovať, meditovať, hýbať sa.
  • Meniť myslenie tak, aby ste sústredili pozornosť na to, čo chcete, nie na to, čo nechcete.
  • Objaviť v sebe a vyniesť na svetlo to najlepšie z Vás – vyšší princíp bytia, ktorým ste.
  • Zjednotiť vašu dušu, telo a myseľ tak, aby kráčali rovnakým smerom a zabezpečili Vám to, čo si želáte.

Súčasťou konzultácií je Energetické čítanie

Energetické čítanie je skratkou k tomu zistiť, ako to vo svojom vnútri naozaj máte. Hlava vie kadečo vymyslieť, ale nie všetko je tak, ako Vám to v hlave ide. Nie je to veštenie. Pomocou energetického čítania získame ten správny smer a často odhalíme príčinu vzniku vášho problému.

Volám sa Angelika a som Vašou sprievodkyňou na Vašej ceste k sebapoznaniu.

Ak sa ešte nepoznáme, môžete si najskôr objednať jednu konzultáciu. Na základe toho, čo sa na prvej konzultácii dozviete, sa Vám bude jednoduchšie rozhodovať, či potrebujete konzultácií viac.

Prejsť na výber
Zistiť viac o Angelike

Trápite sa? Chcete pomôcť na svojej ceste k sebapoznaniu?