Sebavedomie je často používané slovo, ale mnoho ráz sa ním neoznačuje to, čo sebavedomie skutočne znamená. Sebavedomie znamená vedieť o sebe a byť vedomý.

Prednáška Sebavedomie a sebaúcta z roku 2013

Byť sebavedomý znamená mať vedomie o sebe poznať sa, vedieť aký dar prinášam tomuto svetu, v čom sa potrebujem zlepšiť a veriť: v seba a svoje schopnosti. Tiež to znamená byť si vedomý, ako myslím a čo cítim. Vtedy konám vedome, som vedomá bytosť. Akonáhle si uvedomím, že moje myšlienky sú negatívne a pocity zlé, už len tým dokážem zmeniť stav z negatívneho na pozitívny. Čistým uvedomením. Počas tejto prednášky si povieme ako čo najlepšie spoznať sám seba a konať uvedomelo. Pozrieme sa tiež na najväčších nepriateľov sebavedomia, ktorými sú pocity strachu, viny a pochybnosti.

Sebavedomie

Prednáška

90 minút

15 €