[trx_image url=“1479″]

Rozhovory v kruhu

Pravidelné stretnutia, na ktorých si vždy povieme informácie, ktoré sú pre danú skupinu v danom čase dôležité, potrebné a prospešné. Budeme medzi sebou zdieľať naše pocity, posuny, pokroky, ale aj pády a zlyhania. Kto bude chcieť, môže len počúvať, čerpať , dávať a prijímať a kto bude chcieť, môže rozprávať, odovzdávať, zdieľať.

Každá skupina má spoločného menovateľa a teda členovia skupiny si navzájom môžu veľmi pomôcť, inšpirovať sa, povzbudiť, poradiť. Takéto skupiny začneme navštevovať väčšinou, keď treba riešiť už ťažkú životnú skúšku, závislosti, alebo iné poruchy. Ale k tomu nemusí vôbec dôjsť, keď sa ešte ako zdraví stretneme, otvoríme, porozprávame, posilníme a nasmerujeme svoj život tam, kam chceme.

Zdieľanie

Prednáška

1x mesačne
90 minút

15 €