Zákon príťažlivosti

[trx_image url=“1377″]

Rovnaké priťahuje rovnaké

Ako sa cítime tak myslíme, ako myslíme tak sa cítime a tak aj vibrujeme. Na základe týchto vibrácií si priťahujeme k sebe situácie, ľudí aj okolnosti s rovnakými vibráciami ako sú tie naše. Takže keď máte negatívne myšlienky a cítite napríklad hnev, vesmír vám dodá okolnosť rovnakej vibrácie, čiže opäť budete mať dôvod hnevať sa.

Naopak, keď vibrujete vysokými vibráciami lásky, radosti a vďačnosti, vesmír vám dodá ľudí a situácie rovnakej vibrácie, takže budete zažívať viac lásky a radosti. To je zákon príťažlivosti. Rovnaké priťahuje rovnaké. Povieme si, ako tento zákon presne funguje a ako ho využívať v praxi tak, aby ste si tvorili život podľa svojich predstáv.

Zákon príťažlivosti

Prednáška

90 minút

15 €